Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

  1. Οργανισμός
  2. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
  3. Θεσσαλονίκη