Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

  1. Οργανισμός
  2. Θεσσαλονίκη
  3. Επίσημη Ιστοσελίδα