Αλαγιάννη, Λυδία [Συγγραφέας]. Λειτουργία και αξιοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού. Τα οφέλη από τη νέα υποδομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. Σχετικά με το Αποθετήριο
 3. 23 Σεπτεμβρίου 2022
 4. Ελληνικά
 5. Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού | Ψηφιακά αποθετήρια
 6. Αλαγιάννη, Λυδία | Ράπτη, Ελένη
 7. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών
 8. Συμβολές σε συλλογικά έργα
 9. Εκπαιδευτικές δράσεις | Συλλογική μνήμη | Διασυνδεδεμένα δεδομένα | Πολιτιστική κληρονομιά
  • Στην εισήγηση αυτή, θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης και πλεονεκτήματα που έχουν αναδειχθεί από τη διετή χρήση του Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού. Μέσω των καινοτόμων εφαρμογών οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα να διασυνδέονται όχι μόνο δεδομένα και μεταδεδομένα μεταξύ των τεκμηρίων στο εσωτερικό του Αποθετηρίου, αλλά και σύνδεση με εξωτερικούς συνδέσμους και πηγές καθιστώντας πιο αξιόπιστη και τεκμηριωμένη την πληροφορία. Θα παρουσιαστούν τρόποι προσέγγισης και ανάπτυξης του υλικού γύρω από διάφορες θεματικές, ιστορικά και πολιτισμικά τεκμήρια που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σαρωνικού. Συνεργασίες με άλλους φορείς που προέκυψαν λόγω της ιδιαιτερότητας των τεκμηρίων. Επίσης θα παρουσιαστεί η χρησιμοποίηση του Αποθετηρίου ως «εκπαιδευτικό εργαλείο» για δράσεις με μαθητές. Τα ψηφιακά τεκμήρια γίνονται αφορμή ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τη σύνδεση με την τοπική ιστορία και να αποκτήσουν επιπλέον πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει και αναφορές σε νέες ιδέες που έχουν γεννηθεί, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα και θα έχουν σκοπό την σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης αφορά στον τρόπο που αξιοποιείται η πληροφορία που εμπεριέχεται στο Αποθετήριο, από τον οποιοδήποτε ερευνητή, όπου και εάν βρίσκεται. Θα αναφερθούν στοιχεία που αποδεικνύουν την σπουδαιότητα του ρόλου των Δημόσιων Βιβλιοθηκών αλλά και της συνεχούς προσπάθειας ένταξης της κοινότητας στον εμπλουτισμό και στην συνεισφορά τεκμηρίων για την ανάπτυξη και επένδυση στον πολιτισμό και στη συλλογική μνήμη. Τέλος, καταλήγει στην αναγκαιότητα ύπαρξης και στελέχωσης με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, τέτοιων προηγμένων υποδομών ως δημόσιων αγαθών, δεδομένου ότι προάγουν την ανοιχτή πρόσβαση και τη διάδοση της γνώσης στον σύγχρονο κόσμο