Γιώτας, Δημήτρης Γιώργος (1937-....) [Συγγραφέας]. Συμβολή στην ιστορική έρευνα της Αττικής 1821-1833 : Μενίδι-Χασιά

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Κύριες Βιβλιογραφικές Πηγές για την Επανάσταση του 1821 στην Αττική
  3. 2002
  4. Ελληνικά
  5. Αττική -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821
  6. Γιώτας, Δημήτρης Γιώργος (1937-....)
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  8. Επαναστατική περίοδος
  9. Αττική | Αχαρνές | Φυλή
  10. Κιουρκατιώτης, Αναγνώστης (17..;-1827) | Βασιλείου, Μελέτης (177.;-1826)