Μακρυγιάννης, Ιωάννης (1797-1864) [Συγγραφέας]. Απομνημονεύματα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Κύριες Βιβλιογραφικές Πηγές για την Επανάσταση του 1821 στην Αττική
  3. Ελληνικά
  4. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 | Μακρυγιάννης, Ιωάννης (1797-1864) | Αττική -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821
  5. Μακρυγιάννης, Ιωάννης (1797-1864)
  6. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  7. Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη | Απομνημονεύματα στρατηγού Μακρυγιάννη
  8. Επαναστατική περίοδος | Πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης (25 Απριλίου - 20 Ιουλιου 1821)
  9. Ντάβαρης, Γιάννης (1775;-1829)
  10. Μακρυγιάννης, Ιωάννης (1797-1864) [Στιχουργός]. "Ο ήλιος εβασίλεψε"