1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
  4. Παλαιά Φώκαια -- Ιστορία | Πρόσφυγες, Φωκιανοί -- Παλαιά Φώκαια
  5. Φρατζέσκου-Παπαδοπούλου, Ζαχαρώ
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. 1100 π.Χ.-
  8. Παλαιά Φώκαια
  9. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής