Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. 2000
 4. Ελληνικά
 5. Ανατολική Αττική -- Ιστορία | Ανατολική Αττική -- Λαογραφία
 6. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
 7. Βιβλιογραφικά έργα (Συλλογικά)
 8. Μεσόγεια | Λαυρεωτική | Κορωπί
 9. Χορός -- Μεσόγεια | Δημοτικά τραγούδια -- Μεσόγεια | Ανάβυσσος -- Εκπαίδευση -- 1929- | Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου -- 1926-1930 | Σπηλαιολογία
 10. 938.911
 11. Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....) [Συγγραφέας]. Εθνολογικές παρατηρήσεις στα κορμπάνια της ΝΑ. Αττικής: πολιτισμική παράδοση, αστική ανάπτυξη και προσαρμογή | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....) [Συγγραφέας]. Σχηματισμός - σύσταση και εξέλιξη των δήμων και των κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής (1833-1979) | Χαρίτος, Μανόλης [Συγγραφέας]. Η εκπαίδευση στην Ανάβυσσο από το 1929 έως σήμερα | Φρατζέσκου-Παπαδοπούλου, Ζαχαρώ [Συγγραφέας]. Παλαιά Φώκαια: από την Μικρασία στην Αττική