Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Επιμελητής]. Αρβανίτικα τραγούδια

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1978-1981
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτικα τραγούδια | Αρβανίτικος πολιτισμός | Λαογραφία
  6. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001)
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)