Εποίκισις Αρβανιτών στην Καρυστία και στην Αττική - [τόπος έκδοσης μη ταυτοποιημένος]: [εκδότης μη ταυτοποιημένος], 1958

  1. Έκδοση
  2. Ανάτυπο
  3. Μπίρης, Κώστας Η. (1899-1980)
  4. Κώστας Μπίρης
  5. [τόπος έκδοσης μη ταυτοποιημένος]: [εκδότης μη ταυτοποιημένος], 1958
  6. [τόπος έκδοσης μη ταυτοποιημένος]
  7. [εκδότης μη ταυτοποιημένος]
  8. Ανάτυπο από το Αρχείον Ευβοϊκών Μελε΄τών, τόμος Ε'