Εικόνες της ιστορίας

  1. Συλλογή
  2. Εθνογραφικά Δεδομένα
    • Η συλλογή περιλαμβάνει εγγραφές για έργα τέχνης σχετικά με την Αττική την προεπαναστατική και επαναστική περίοδο αλλά και γεγονότα της επανάστασης του 1821. Τα έργα αυτά ανήκουν σε συλλογές διαφόρων φορέων ή είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο και η πρόσβαση δίνεται μέσω σχετικού συνδέσμου στο περιβάλλον του κατόχου.