Ι.Λ.Ε.Α. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών - 1η έκδ.. - Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 2019

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αρβανίτικη φορεσιά | Όπλα και εξοπλισμός
 4. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
 5. Στέφωση, Μαρία
 6. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
 7. 1η έκδ.
 8. Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 2019
 9. Αθήνα
 10. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
 11. 978-618-83446-1-7
 12. 938.911