Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών [Συγγραφέας]. Ι.Λ.Ε.Α. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Κύριες Βιβλιογραφικές Πηγές για την Επανάσταση του 1821 στην Αττική
  3. 2019
  4. Ελληνικά
  5. Αχαρνές -- Κοινωνική ζωή και έθιμα
  6. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Συλλογικά)
  8. Όπλα και εξοπλισμός | Αρβανίτικη φορεσιά