Βιωματικά έργα

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    • Στην τυπολογία έργου «Βιωματικά έργα» εντάσσονται μονογραφίες, άρθρα, συμβολές συλλογικά έργα, κλπ. που στο σύνολο τους ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, καταγράφουν βιωματικές μαρτυρίες προσώπων. Σ’ αυτήν την τυπολογία εντάχθηκαν κυρίως απομνημονεύματα, αυτοβιογραφίες, ημερολόγια, αφηγήματα, χρονικά, μαρτυρίες και συνεντεύξεις.