1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Γκίνης, Σταμάτιος
  5. Συνεταιρισμός Καλυβίων