Ψυχολογικό διάγραμμα των μαθητών της Δ’ τάξεως της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Πειραιώς [1937-10-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ1.Φ2.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Οκτωβρίου 1937
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ηράκλειο
 10. Εκπαιδευτικά τεκμήρια
 11. Δημόσια Εμπορική Σχολή Πειραιά
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 16 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Ενημερωτικό έγγραφο του Μεσογείτη προς την Δημόσια Εμπορική Σχολή Πειραιώς μετά την αποχώρησή του από το σχολείο, προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους του για τους σπουδαστές που είχε ως καθηγητής