1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία
 4. Μαρία Μιχαήλ - Δέδε
 5. 1η έκδ.
 6. Αθήνα: Μπογιάτης, 1981
 7. Αθήνα
 8. Μπογιάτης
 9. 79 σ. ; 24 εκ. + 18 φωτ.
 10. Περιέχει Γλωσσάριο για τις πιο δυσκολονόητες λέξεις. Οι περισσότερες είναι αρβανίτικες. | Περιέχει εικόνες
 11. 391
 12. Τ.Ι 391 ΜΙΧ
   • Η φορεσιά
   • Εσώρουχα
   • Σχέδια κεντημάτων
   • Πιθανοί συμβολισμοί
   • Αλλαγές
   • Κατασκευή της φορεσιάς
    Οι πρώτες ύλες
   • Η μεταχείριση της φορεσιάς
   • Τα καλλυντικά
   • Η εγκατάλειψη
   • Γενική αισθητική αξιολόγηση
   • Προικοσύμφωνα
   • Γλωσσάριο