Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Συγγραφέας]. Η φορεσιά της Μεσογείτισας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. Ελληνικά
  4. Ενδυμασία
  5. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001)
  6. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  7. 1800-1930
  8. Μεσόγεια | Καλύβια | Κουβαράς
  9. Αρβανίτικη φορεσιά | Γαμήλια έθιμα και τελετές | Ενδυμασία
  10. 391