Η φορεσιά της Μεσογείτισας : 1800 - 1930 - 1η έκδ.. - Αθήνα: Μπογιάτης, 1981

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αρβανίτικη φορεσιά | Ενδυμασία | Γαμήλια έθιμα και τελετές
 4. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001)
 5. Μαρία Μιχαήλ - Δέδε
 6. 1η έκδ.
 7. Αθήνα: Μπογιάτης, 1981
 8. Αθήνα
 9. Μπογιάτης
 10. 79 σ. ; 24 εκ. + 18 φωτ.
 11. Περιέχει Γλωσσάριο για τις πιο δυσκολονόητες λέξεις. Οι περισσότερες είναι αρβανίτικες. | Περιέχει εικόνες
 12. 391
 13. Τ.Ι 391 ΜΙΧ
   • Η φορεσιά
   • Εσώρουχα
   • Σχέδια κεντημάτων
   • Πιθανοί συμβολισμοί
   • Αλλαγές
   • Κατασκευή της φορεσιάς
    Οι πρώτες ύλες
   • Η μεταχείριση της φορεσιάς
   • Τα καλλυντικά
   • Η εγκατάλειψη
   • Γενική αισθητική αξιολόγηση
   • Προικοσύμφωνα
   • Γλωσσάριο