1. Πρόσωπο
  2. Πέτρου, Αικατερίνη Ν. [Όνομα πριν το συζυγικό]
  3. Γυναίκα
  4. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  5. Ελληνικά
  6. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  7. Πέτρου, Νικόλαος | Πέτρου, Μαρία