Επιστολή Κατίνας Ν. Πέτρου προς τον Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Συγχαρητήρια για διορισμό" [1935-06-06]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 06 Ιουνίου 1935
 8. Δημητρίου, Αικατερίνη Ι.
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 10. Καλύβια
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο