Επιστολή Κ. Γεωργακόπουλου (υπουργού Παιδείας) προς Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα την "Απόρριψη παραιτήσεως" [1937-04-07]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.002
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 07 Απριλίου 1937
 8. Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος (1890-1973)
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 10. Αθήνα
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο