1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.003
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Ιουνίου 1937
 8. Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος (1890-1973)
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 10. Αθήνα
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ελούντα Λασιθίου
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο