Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Ηρακλείου με θέμα "Φύλαξη διατηρητέων μνημείων" [1938-04-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.032
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Απριλίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Χωροφυλακή Ηρακλείου
 10. Ηράκλειο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ηράκλειο
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο