1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 11 Μαρτίου 1912
 5. Παρίσι
 6. 03 Νοεμβρίου 2007
 7. Γάλλος
 8. Καθηγητής Πανεπιστημίου
 9. Αρχαιολογία
 10. Γαλλικά
 11. Γαλλική Σχολή Αθηνών
  • Γάλλος αρχαιολόγος