Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Απάντηση στην απόρριψη αίτησης για ανασκαφική έρευνα" [1938-07-16]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.047
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 16 Ιουλίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Ηράκλειο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ελούντα Λασιθίου
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 5 σελίδες
  • Πρωτότυπο