Από τη ζωή στα Μεσόγεια Αττικής : Σπάτα, Λιόπεσι, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κουβαρά, Κερατέα - Αθήνα: Αυτοέκδοση, 1986

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001)
 4. Μαρία Μιχαήλ - Δέδε
 5. Αθήνα: Αυτοέκδοση, 1986
 6. Αθήνα
 7. Αυτοέκδοση
 8. 101 σ. ; 21 εκ.
 9. 938.911
 10. Τ.Ι 938.911 ΜΙΧ
   • Εισαγωγική - Βιβλιογραφικά
   • Οι ξένοι και οι Μεσογείτες
   • Η δημιουργία των χωριών
   • Η οικοσυσκευή
   • Η διατροφή
   • Το θρησκευτικό συναίσθημα
   • Πνεύμα συνεργασίας (κοινωνικές τάξεις κ.λ)
   • Επικοινωνία (μεταξύ των χωριών. Μέσα στα χωριά. Στο κεφάλαιο αυτό και Επαγγέλματα)
   • Γενική θεώρηση εθίμων και ηθών (Γιορτές. Το ψωμί κ.λ.)
   • Τα κατοικίδια ζώα
   • Γιατροσόφια και γητειές
   • Όνειρα και προλήψεις
   • Τα λεγόμενα των Μεσογειτών (ψόγος - έπαινος, έννοια παρατσουκλιών)
   • Οικονομική κατάσταση - Εξέλιξη