Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Πυξίδες"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30118
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Πραισός
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο