Ημερολόγιο ανασκαφών Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Σημειώσεις για αρχαιολογικά ευρήματα σε περιοχές της Αττικής" [1940-01-05]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ10006
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Γαλλικά | Γερμανικά
 7. 05 Ιανουαρίου 1940 [5 Ιανουαρίου 1940]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. Ρωμαϊκή περίοδος
 11. Κρήτη | Γκουριμπίμ | Βαλομάνδρα | Λόφος Λιάδας | Μερέντα (Αιματόριζα) | Άργος
 12. Χειρόγραφη
 13. Περιέχει εικονογράφηση
 14. 75 σελίδες : Μπλοκ σημειώσεων ; 8,5 εκ. x 13,5 εκ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο