1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1987
  3. Ελληνικά
  4. Τέχνη, Βυζαντινή -- Μεσόγεια | Εκκλησίες -- Μεσόγεια
  5. Γκίνη - Τσοφοπούλου, Ελένη
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αιώνας μ.Χ.)
  8. Παιανία | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | Κορωπί | Κερατέα | Πέτα
  9. Άγιοι Θεόδωροι Πέτας | Ορλάνδος, Αναστάσιος (1897-1979)
  10. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής