Γκίνη - Τσοφοπούλου, Ελένη [Συγγραφέας]. Νεώτερα από τη συντήρηση των βυζαντινών μνημείων στα Μεσόγεια

Recent news of the restoration of byzantine monuments in Mesogeia (Αγγλική)

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1987
  3. Ελληνικά
  4. Τέχνη, Βυζαντινή -- Μεσόγεια | Εκκλησίες -- Μεσόγεια
  5. Γκίνη - Τσοφοπούλου, Ελένη
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αιώνας μ.Χ.)
  8. Παιανία | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | Κορωπί | Κερατέα | Πέτα
  9. Ορλάνδος, Αναστάσιος (1897-1979) | Άγιοι Θεόδωροι Πέτας
  10. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής