Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιγραφές Παλλήνης και Άργους"

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ40005
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453) | Γερμανικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Ρωμαϊκή περίοδος
 10. Παλλήνη | Άργος
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 17 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο