1. Οργανισμός
 2. Πολιτική οργάνωση νέων
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 1936
 5. Απρίλιος 1941
 6. Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. VII Περιφερειακή Διοίκηση Θηλέων Αργολιδοκορινθίας
  • Η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας (ΕΟΝ ή Ε.Ο.Ν.) ήταν κυβερνητική οργάνωση νέων που ιδρύθηκε από το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά το 1936 και διαλύθηκε τον Απρίλιο του 1941, τρεις μήνες μετά το θάνατό του, με την κατάρρευση του μετώπου από τη γερμανική εισβολή.

   Σκοπός της οργάνωσης αναφέρεται: για την «επωφελή διάθεσιν του ελευθέρου από της εργασίας χρόνου των νέων, προς προαγωγήν της σωματικής και ψυχικής καταστάσεως αυτών, ανάπτυξιν του εθνικού φρονήματος και της πίστεως προς την θρησκείαν, δημιουργίαν πνεύματος συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης...».[1]

   Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε σαν σκοπό του μέσα από την οργάνωση αυτή να διαμορφώσει τους νέους σε εθνικιστές [εκκρεμεί παραπομπή] αλλά και υποστηρικτές του καθεστώτος.[2]

   Wikipedia