Κοντής, Ιωάννης Δ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. Έλληνας
  5. Επιμελητής Αρχαιοτήτων Ναυπλίου
  6. Ελληνικά
  7. Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου