Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσης αρ. 201 Τεύχος τρίτο με αναφορά στο διορισμό του Χ. Πέτρου στη θέση του επιμελητή αρχαιοτήτων της Θ' αρχαιολογικής περιφέρειας [1936-12-19]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10022
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 19 Δεκεμβρίου 1936
 8. Λούβαρις, Νικόλαος (1887-1961)
 9. Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Βασιλείον της Ελλάδος
 10. Αθήνα
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 8 σελίδες
  • Πρωτότυπο