1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. Επιμελητής Αρχαιοτήτων Τρίπολης
  5. Τρίπολη