1. Ελληνικά
 2. Μνημεία
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. Μυκήνες
  • Ο Τάφος της Κλυταιμνήστρας είναι θολωτός μυκηναϊκός τάφος που χτίστηκε περί το 1250 π.Χ.. Ορισμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά όπως οι ημικίονες υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από μεταγενέστερα κλασικά μνημεία της πρώτης χιλιετίας π.Χ., τόσο στον ελληνικό όσο και στον λατινικό κόσμο. Ο Τάφος της Κλυταιμνήστρας με την επιβλητική του πρόσοψη είναι μαζί με το Θησαυρό του Ατρέα οι πιο μνημειακοί τάφοι αυτού του τύπου.

   Ο τάφος πήρε το όνομά του από την Κλυταιμνήστρα, τη σύζυγο του βασιλιά Αγαμέμνοναμυθικό κυβερνήτη των Μυκηνών και ηγέτη των Ελλήνων στον Τρωικό πόλεμο. Ωστόσο, υποστηρίχθηκε επίσης από τους σύγχρονους μελετητές ότι αυτός μπορεί να ήταν ο τάφος του Αγαμέμνονα ή ακόμη και ότι ο τάφος δεν καταλήφθηκε ποτέ λόγω της καταστροφής των Μυκηνών που συνέβη εκείνο τον καιρό.

   Wikipedia