Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Κήρυξη κτηρίου Βουλευτικού ως διατηρητέο" [1944-04-09]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10148
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 09 Απριλίου 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ναύπλιο
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο