Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Καλυβίων με θέμα "Υποβολή παραίτησης" [1933-11-21]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10013
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 21 Νοεμβρίου 1933
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Συνεταιρισμός Καλυβίων
 10. Καλύβια
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο