1. Οργανισμός
 2. Πολιτικό κόμμα
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. Λαϊκόν Κόμμα (Αγγλική)
 5. 1920
 6. 1961
 7. Αθήνα
  • Το Λαϊκό Κόμμα - εξέλιξη του κόμματος των Εθνικοφρόνων - υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κόμματα του Μεσοπολέμου και των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων.

   Wikipedia