1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 1891
 5. 03 Μαρτίου 1975
 6. Αθήνα
 7. Έλληνας
 8. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
 9. Δικηγόρος
 10. Πολιτική
 11. Ελληνικά
 12. Λαϊκό Κόμμα
 13. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων