Πρωτόκολλο ορκωμοσίας Χρίστου Ν. Πέτρου ως Επιμελητής Αρχαιοτήτων Α΄τάξης [1937-01-23]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10018
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 23 Ιανουαρίου 1937
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία
 10. Αθήνα
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο