Απόφαση Ν. Λούβαρι (Υπουργού Παιδείας) για διορισμό του Χ. Πέτρου-Μεσογείτη ως προϊστάμενου της Αρχαιολογικής Περιφέρειας Ναυπλίου [1943-07-30]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10031
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 30 Ιουλίου 1943
 8. Λούβαρις, Νικόλαος (1887-1961)
 9. Ελλάδα. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Αρχαιολογίας
 10. Αθήνα
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο