Λούβαρις, Νικόλαος (1887-1961)

 1. Πρόσωπο
 2. Λούβαρης, Νικόλαος (Ελληνική)
 3. Άνδρας
 4. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 5. 23 Οκτωβρίου 1887
 6. Τήνος
 7. 26 Μαρτίου 1961
 8. Αθήνα
 9. Έλληνας
 10. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων (14/03/1936-08/1936)
 11. Καθηγητής θεολογίας
 12. Πολιτική
 13. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων