Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσης αρ. 183 Τεύχος δεύτερο [1943-10-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10036
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Οκτωβρίου 1943
 8. Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Βασιλείον της Ελλάδος
 9. Αθήνα
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 8 σελίδες
  • Πρωτότυπο