Επιστολή Αντων. Κεραμόπουλου (Διευθυντή Αρχαιοτήτων Υπουργείου Παιδείας) προς τον Νικόλαο Πέτρου με θέμα "Συλλυπητήριο έγγραφον παρά του Υπουργείου Παιδείας" [1944-09-28]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10041
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 28 Σεπτεμβρίου 1944
 8. Κεραμόπουλος, Αντώνιος Α. (1870-1960 ή 1961)
 9. Ελλάδα. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Αρχαιολογίας
 10. Πέτρου, Νικόλαος
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 4 σελίδες
 16. Ελλάδα. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Αρχαιολογίας
 17. Αθήνα
 18. Πέτρου, Νικόλαος
 19. Καλύβια
  • Πρωτότυπο