Λόγος Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Λόγος της 25ης Μαρτίου 1936" [1936-03-25]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ2.Φ10002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 25 Μαρτίου 1936
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Επανάσταση του 1821
 11. Ελλάδα
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 23 σελίδες
  • Πρωτότυπο