1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ2.Φ10004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 09 Σεπτεμβρίου 1933 | 17 Μαρτίου 1934 | Απρίλιος 1934
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Καλύβια | Θήβα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. 1ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1914-1918 | Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913 | Μικρασιατική εκστρατεία
 12. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 22 σελίδες
  • Πρωτότυπο