Λόγος Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Λόγος της 25ης Μαρτίου 1939" [1939-03-25]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ2.Φ10005
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 25 Μαρτίου 1939
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ηράκλειο
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Επανάσταση του 1821
 12. Ηράκλειο
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 6 σελίδες
  • Πρωτότυπο