Πουλίτσας, Παναγιώτης Η.

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 09 Σεπτεμβρίου 1881
 5. Γεράκι Λακωνίας
 6. 16 Ιανουαρίου 1968
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Πρωθυπουργός της Ελλάδας (04/04/1946-18/04/1946)
 10. Δικαστικός
 11. Πολιτική
 12. Ελληνικά
 13. Ακαδημία Αθήνων