Πανεπιστημιακή εργασία Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Παναγ. Η. Πουλίτσα, Σύνοψις του κώδικος της επισκοπής Δρυϊνουπόλεως και Αργυροκάστρου" [1931-01-11]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ10005
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 11 Ιανουαρίου 1931
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Τουρκοκρατία
 12. Αργυρόκαστρο | Δρόπολη | Βόρεια Ήπειρος | Αλβανία
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 4 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο