Πανεπιστημιακή εργασία Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Λαϊκή παράδοσις περί τοπωνυμίων" [1929-07-28]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ10006
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Αρβανίτικα
 7. 28 Ιουλίου 1929
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Καλύβια
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Τουρκοκρατία
 12. Θορικός | Κερατέα | Κουβαράς
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 4 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Οι σελίδες 2 και 3 εμφανίζονται με αντίστροφη σειρά (3, 2)
  • Πρωτότυπο